Start  Clown Ante  Shower och festivaler  Kalas och fester  Workshops  Resumé och film  Pressmaterial  Kontakt


 

Foto:
Alexander Dokukin,

Proidea

Workshops och undervisning

Kroppsspråk   Clowneri och pantomim   Att tänka med kroppen

Kroppen är själens handske.
Genom kroppen uttrycker vi känslor
och kommunicerar dem ordlöst och omedelbart.


Kroppsspråk

Kroppen är själens handske.
Genom kroppen uttrycker vi känslor
och kommunicerar dem ordlöst och omedelbart.

Genom att bekanta sig med kroppsspråkets byggstenar
- gester, mimik och uttryck -
kan vi börja förstå kroppens reaktioner
och hur den speglar vårt inre.

Målgrupp: Ungdomar och vuxna.

Längd: Efter överenskommelse

Kontakt


Upp

Clowneri och pantomim

Grundläggande övningar i pantomim,
akrobatik och clowneriimprovisation.

Kroppens rörelser är som ett alfabet.
Varje rörelse har en egen karaktär, kraft och verklighet.

Genom det mimiska alfabetet lär vi oss att
använda kroppen som vårt instrument
helt utan hjälp av det talade ordet.

Målgrupp: Ungdomar och vuxna.

Längd: Efter överenskommelse

Kontakt


Upp

Att tänka med kroppen

Konsten att uttrycka sitt inre liv genom kroppen.

Kursens syfte är att frigöra deltagaren från fysiska och psykiska låsningar så att han/hon genom sin vilja och sina känslor kan ge omedelbara impulser till kroppen och använda den som ett instrument

Kursen går igenom skådespeleriets grunder: att få skådespeleri, kropp och språk att fungera i ett dramatiskt sammanhang. Vi får också lära oss om kroppens olika karaktärscentra och psykologiska gester som hjälper till att skapa atmosfär.

Under kursen utförs fysiska övningar som tränar upp smidigheten och till varje övning kopplas känsla och vilja -varför gör jag detta? D v s psykiska impulser som ska påverka varje fysisk handling.

Kursen riktar sig till alla teaterintresserade både på professionell och amatörnivå.

Målgrupp: Ungdomar och vuxna.

Längd: Efter överenskommelse

Kontakt


Upp

Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante Clown Ante